Добре дошли в страницата на ЛЕВ СЕКЮРИТИ ГРУП
Връзка с нас: +359 2 91 166, +359 2 952 15 61

Небанкови финансови услуги

lev-ins-logo
ЗК ЛЕВ ИНС АД - Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД е една от първите Застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. ЗК “ЛЕВ ИНС” АД предлага целия спектър на Застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в Застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Уникална за българския застрахователен пазар е изградената система за сигурност и превенция на риска. Застрахователният портфейл на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е оптимално балансиран и ориентиран както към традиционните за компанията продукти като "Каско", "Гражданска отговорност", "Имущество", така и към новите за българския пазар продукти като различните видове "Финансови рискове" и "Отговорности". Компанията е първата у нас, която предлага покритие на риска "Тероризъм". ЗК „Лев Инс” АД остава водеща по застраховка „Гражданска отговорност” и абсолютен пазарен лидер при продуктите, обезпечаващи финансовите рискове с 41,33% пазарен дял за 2007г. Неоспорим атестат и оценка за надеждността и сигурността на ЗК “ЛЕВ ИНС”АД е наличието на повече от 500 000 клиенти, които довериха на компанията спокойствието на своя бизнес и благополучието на своите семейства и личен живот, както и присъденият през ноември 2007г. рейтинг за финансова стабилност bg A3 от Национална агенция за кредитен рейтинг, единствен асоцииран партньор на Moody’s.

Адрес:
София 1612, Бул. ”Цар Борис ІІІ” 41
Тел.: +359/800 16 333 ,+359 2/952 12 25 ; +359 2/952 33 23
Факс.: +359 2/952 24 81
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.lev-ins.com
jzi-logo
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД - предлага на Застрахователния пазар в България гъвкави продукти, съчетаващи в себе си възможностите за Застрахователно покритие, включващо в себе си редица рискове, свързани със живота и здравето на застрахования, както и тези за спестяване, като дружеството гарантира Застрахователната сума, спестовната част и лихвения процент, с който ежегодно се увеличава спестовната част по дългосрочните застраховки “Живот”.

Адрес:
гр. София 1612, бул. “Цар Борис III” № 41
Тел: +359 2/805 53 88
Факс: +359 2/805 53 89
www.jzibg.com


zoi-logo
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД - е бързо развиваща се компания за доброволно здравно осигуряване в България. Фирмата предлага цялостно здравно решение, разширени по обем здравни услуги за индивидуално и групово доброволно здравно осигуряване на лица от 0-65 години. Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев Инс”АД, а друг акционер в дружеството е БЧК (Български Червен Кръст). “Здравноосигурителен институт” АД партнира с над 300 лечебни заведения на територията на Р България.

Адрес:
гр. София 1612, бул. "Цар Борис ІІІ" №41
Тел: +359 2/80 55 380; +359 2/805 53 02
Факс: +359 2/80 55 307
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.zoibg.com
poi-logo
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД
- е новоучредено пенсионно дружество, което извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване. Пенсионните продукти, които ще се предлагат в условията на динамичен и конкурентен пазар са: осигуряване в задължителните Универсален и Професионален пенсионен фонд, както и в Доброволен пенсионен фонд.

Адрес:
гр. София 1612, бул. "Цар Борис ІІІ" №41
Тел: +359 2/805 53 08
Факс: +359 2/805 53 08
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.pensionins.com


asbg-logo
АС – БГ ЕООД
– застрахователен брокер, всички видове застраховки

Адрес:
София, ул. "Кораб планина" 6
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ИП ФАКТОРИ АД - е инвестиционен посредник, който поема емисии на ценни книжа, извършва сделки с ценни книжа, проучвания, анализи и прогнози, свързани със сделки с ценни книжа, изготвя търговски предложения, репо сделки, осъществява търговия с компенсаторни инструменти. Фирмата разработва инвестиционни проекти за изкупуване и сливане на фирми. Съвместно с клиентите разработва проспекти за публично предлагане на нови емисии от акции и облигации на фондовия пазар с цел увеличение на капитала и за финансиране дейността на дружествата.

Адрес:
София, ул.”Кораб планина” № 6
Тел.: +359 2/962 73 99
Тел:./Факс: +359 2/962 05 85
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ - е фирма, чиято основна дейност е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Основни акционери са ЗК Лев Инс АД и Атлас ЕООД.

Адрес:
София, Бул.” Черни връх” 67
Тел:. +359 2/963 39 08
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - е дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания). Учредители на дружеството са ЗК „Лев инс” , „Дженерал Лизинг” АД и ЛЕВ Корпорация АД.

Адрес:
София, ул.”Кораб планина” № 6
Тел:./Факс: +359 2/962 44 13
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


kepliz logoКЕПИТЪЛ ЛИЗИНГ АД - е фирма за лизинг и сублизинг на леки автомобили, предназначени за таксиметрова дейност и други имущества. Основен акционер е „ЕСТ” АД.

Адрес:
София, Бул. "България" № 53, ет.1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ГОЛД ЛИЗИНГ ООД - е фирма за лизинг и сублизинг на леки автомобили, предназначени за таксиметрова дейност. Има център за гуми и е изключителен представител на ауспусови системи марка „ПЕЛА”. Извършва маркиране на автомобилите при застраховка.

Адрес:
София Бул.”Цар Борис III” 136В
тел.: +359 2/855 60 18
факс: +359 2/855 50 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


logo-bg

„Лев Секюрити Груп” АД е фирма с 20 годишна история, специализирала дейността си в сферата на корпоративната и лична сигурност. С познатото до момента име „Спартак Секюрити” АД дружеството е синоним на доверие и сигурност за многобройните си партньори и клиенти.

Връзка с Нас:

Мониторинг център:
02 958 5817, 0897 885 979

Дежурна част:
02 952 2879, 0897 885 965

Техническа поддръжка:
0897 885 973

Адрес:
гр. София 1408, ул. Капитан Тодор Ночев №30

Последни новини: